logo
            EN    UA  
     Unicorn College > Certifikační zkoušky > Přihláška
    Přihláška
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Termín a místo
Promo kód

Elektronické studijní materiály včetně selftestů

Mám zájem o placený přístup k elektronickým studijním materiálům včetně selftestů
Účastník
Titul před jménem
Jméno
Příjmení
Titul za jménem
E-mail
Telefon

Společnost
Název

Údaje pro osvědčení
Rodné číslo
Adresa trvalého bydliště
Ulice a č.p.
Město
PSČ
Poznámka (např. osobní číslo, pokud to Vaše společnost vyžaduje)

Odesláním vyplněné přihlášky udělujete společnosti: Unicorn College s.r.o., se sídlem: V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3, IČ: 271 69 511 souhlas se zpracování osobních údajů poskytnutých při vyplnění přihlášky k vykonání zkoušky odborné způsobilosti, v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Dále souhlasíte s tím, aby Unicorn College uchovávala poskytnuté údaje po neomezenou dobu, nejméně na dobu po kterou je povinna tyto údaje uchovávat v souladu s právními předpisy ČR. Prohlašujete, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. Společnost Unicorn College s.r.o. je oprávněna na základě smlouvy poskytnout informace zpracovateli osobních údajů, který je vázán mlčenlivostí a není oprávněn poskytnuté údaje užívat pro vlastní potřebu.