logo
            EN    UA  
   Vladimír Bálint
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Vladimír Bálint
Název
Cloud computing, jeho využitie a dopad na korporačné prostredie
Rok obhajoby
2011
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
V mojej práci sa snažím o popísanie benefitov a prekážkok nástupu nového trendu, jeho využitia a dopadu na  korporátnu sféru. Taktiež hovorim o sučasných očakávaniach, podložených prieskumami a analýzami. Vymenúvam súčasných poskytovateľov a ich produkty na trhu a snažím sa zachytiť premietnutie tejto technologie do podnikovej strategie.