logo
            EN    UA  
  Brúček Roman
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Brúček Roman
Název
Koncepce podnikatelského plánu se zaměřením na feemium business model
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
BP - Brúček Roman.JPG
Bakalářská práce se zabývá specifičností business modelu Freemium používaného při poskytování vzdělávacích internetových služeb. Tento business model je zajímavý zejména nízkými mezními náklady při poskytování služeb, kdy využívání základních služeb je zdarma, ovšem za prémiový účet si zákazník připlatí a tím dotuje ostatní klienty. Díky tomuto principu může freemium business model úspěšně fungovat. Práce v první části popisuje teoretický základ v oblasti vytváření podnikatelského plánu, který současně upotřebí v další části při analyzování tohoto plánu v praxi. Cílem bakalářské práce je na základě provedené analýzy sestavit podnikatelský plán vhodný pro realizaci projektu internetového obchodu se vzdělávacími službami, který je zaměřen na poradenství při investování na finančních trzích.