logo
            EN    UA  
    Dvorský Zbyněk
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Dvorský Zbyněk
Název
Vývoj SSH klienta pro platformu Android
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
Zbyněk Dvorský.JPG
Práce se zabývá problematikou vývoje SSH klienta na platformě Android a využívá teoretické přenositelnosti kódu ze starších verzí Java SE, konkrétně z verze 1.5. Motivací je navrhnout takovou aplikaci, která by později uměla spolupracovat nejen s vyhotoveným GUI, ale i s jinými aplikacemi. Práce krátce zkoumá i odlišnosti mezi vývojem aplikací určených pro mobilní platformy a aplikací určených především pro stolní počítače.