logo
            EN    UA  
    Fait Roman
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Fait Roman
Název
Elektronický podpis a jeho využití v účetnictví
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
Roman Fait.JPG
Bakalářská práce se zabývá problematikou elektronického podpisu a jeho využití v účetnictví a podnikatelské činnosti obecně. Práce je strukturována do tří částí, z nichž první zahrnuje rozbor účetního dokladu, požadavků na něj ze strany zákonů a možné formy vyhotovení. V druhé části je popsán uznávaný elektronický podpis jakožto forma, podpisového záznamu a jeho možného vyu-žití na účetním záznamu určeného k přenosu. Ve třetí části je popsáno využití uznávaného elek-tronického podpisu ve spojení s účetními doklady a dalšího využití uvnitř i vně podniku.