logo
            EN    UA  
 Tomáš Fedarko
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Tomáš Fedarko
Název
Finanční analýza společnosti British Petroleum
Rok obhajoby
2011
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
V této bakalářské práci sestavím finanční analýzu společnosti British Petroleum. Toto téma je zajímavé zejména kvůli ropné katastrofě v Mexickém zálivu, která se stala na jaře 2010 a kterou způsobila právě tato společnost. Ropná katastrofa zcela jistě tuto firmu ovlivní a cílem této bakalářské práce je tedy vyjádřit situaci British Petroleum pomocí finančních ukazatelů. Na konci této bakalářské práce bude zhodnocení mnou provedené analýzy této společnosti.