logo
            EN    UA  
    Jindra Pavel
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Jindra Pavel
Název
Cloudové služby Microsoft Azure a jejich využití ve Windows Store aplikacích
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
BP - Jindra Pavel.JPG
Bakalářská práce se zabývá cloudovými službami platformy Microsoft Azure a jejich využitím při vývoji aplikací pro Windows Store. Nejprve je představena platforma samotná a dále se práce orientuje na jednotlivé nabízené služby. Popsány jsou taktéž základy vývoje aplikací pro Windows Store a jejich specifika. Po zmapování možností, které platforma nabízí, je reálné využití cloudových služeb demonstrováno v ukázkové aplikaci vyvinuté v jazyce C# a XAML, která je určena pro operační systém Windows 8.1. Výsledkem je plně funkční aplikace pro Windows Store, která je připravena pomoci uživateli s výukou cizích jazyků a rozšířením jeho slovní zásoby. Hlavním zjištěním této práce je, že platforma Microsoft Azure po-skytuje cloudové služby, které jsou pro vývoj aplikací pro Windows Store plně využitelné a jejich implementace je přínosná.