logo
            EN    UA  
    Kobrlová Marie
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Kobrlová Marie
Název
Firemní kultura
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
BP - Kobrlová Marie.JPG
Bakalářská práce pojednává o firemní kultuře jakožto o významném prvku společnosti a podtrhává její význam nejen u velkých nadnárodních firem, ale i u středních a menších podniků. S pomocí průzkumu zabývajícím se kulturními kritérii Geerta Hofstede a rozboru dalších podstatných prvků jako je etický kodex a obecné fungování společnosti je definována firemní kultura podniku MILCOM a.s. Práce uvádí konkrétní přínosy existence firemní kultury a zdůrazňuje tudíž její hodnotu pro podnik bez ohledu na jeho velikost.