logo
            EN    UA  
  Kraupner Jiří
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Kraupner Jiří
Název
Analýza zajištění měnového rizika investic drobného investora
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
BP - Kraupner Jiří.JPG
Tato práce se zabývá vlivem měnového rizika na investice drobného investora a investorovými možnostmi na jeho řízení. Dopad měnového rizika na investice českého investora byl vyhodnocen komparativní analýzou investic s investicemi očištěnými o kurzové rozdíly. Stejnou metodou byly zhodnoceny konkrétní hedgovací nástroje dostupné na českém trhu. Vliv kurzu na investice vyhodnocuje práce jako významný. Proto předkládá konkrétní produkty na řízení měnového rizika. Přínosem této práce je informování investora o vlivu měnového kurzu na jeho investice a představení mu konkrétních instrumentů zajištění.