logo
            EN    UA  
  Lenc David
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Lenc David
Název
Penetrační testování
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
BP - Lenc David.JPG
Cílem této práce je popsat problematiku penetračního testování. Dále bude práce popisovat vybrané metody penetračního testování a jejich charakteristiky nastavení, použití a limitace. Praktická část práce se dále bude zabývat aplikací těchto technik na firemní prostředí, prezentací výsledků a návrhem procesů na odstranění slabých míst. Součástí práce bude představení konkrétní strategie a návrhu penetračního testování v reálné společnosti.