logo
            EN    UA  
 Patrik Majkovski
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Patrik Majkowski
Název
Grafický actor systém pro výuku programování
Rok obhajoby
2011
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
Cílem této práce je realizovat systém pro výuku programování a algoritmizace. Toto je zatím doménou především mnoha desktopových aplikací a jazyků. Právě proto bude tento systém zpracován s využitím moderních technologií: jazyk Ruby s nadstavbou Ruby on Rails, JavaScript s knihovnou jQuery a podobně. Takovéto aplikaci říkáme webová aplikace - uživatel má pouze webový prohlížeč a aplikace samotná běží na vzdáleném stroji - serveru. Tento přístup má kromě nesporných výhod i řadu nevýhod, cílem práce je s využitím JavaScriptu dosáhnout chování co nejblíže klasické desktopové aplikaci. Další částí práce je formální charakteristika systému - popisy jednotlivých use-case, class diagramy důležitých sekcí nebo ostatní zajímavé diagramy. Zároveň je také součástí kompletní uživatelská příručka. V té je popsáno veškeré API přístupné pro uživatele, pomocí kterého může testovat svoje algoritmy.