logo
            EN    UA  
  Ronge Michaela
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Ronge Michaela
Název
Analýza vnitřních a vnějších etických a kulturních aspektů, vnitropodnikových norem a pravidel chování vybrané organizace soukromého sektoru
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
BP - Ronge Michaela.JPG
Bakalářskou práci na téma "Analýza vnitřních a vnějších etických a kulturních aspektů, vnitropodnikových norem a pravidel chování vybrané organizace soukromého sektoru" budu zpracovávat z důvodů mého velkého zájmu o tento obor. Identita organizace velmi ovlivňuje chování klientů a zaměstnanců dané organizace. Z tohoto důvodu je jednou z klíčových oblastí každé organizace. V bakalářské práci bude provedena analýza kultury, etiky a image stavební firmy VCES a.s. Na základě této analýzy bych chtěla navrhnout reálné změny, vyvodit doporučení a předložit je managementu firmy. S časovým odstupem bych případně chtěla ověřit, zda vypracovaná koncepce funguje.