logo
            EN    UA  
 Helena Sellnerová
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Helena Sellnerová
Název
Leasing dle Českých účetních standardů a IFRS
Rok obhajoby
2011
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
Práce je zaměřena na leasing a jeho hlediska. Vzhledem k faktu, že pojem leasing je velmi široké téma nejen
v účetním prostředí, ale také v oblasti právní a daňové, zaměřila jsem se na operativní a finanční leasing převážně
z pohledu účetnictví. Část práce je věnována teoretické rovině účtování a jejím specifikům z hlediska nájemce a pronajímatele v Českých účetních standardech. V práci je také vymezen pojem úvěr a jeho odlišnosti od leasing, protože při pořízení aktiva jsou to dvě z nejčastěji užívaných možností, pokud uvažujeme o využití cizích zdrojů. Další kapitola obsahuje několik základních informací o IFRS a porovnání mezinárodních standardů s českými.