logo
            EN    UA  
  Smetana Michal
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Smetana Michal
Název
Organizování a organizační struktury
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
BP - Smetana Michal.JPG
Tato bakalářská práce se zabývá organizací jako tématem managementu a organizačními strukturami a analýzou organizační struktury vybrané společnosti Socialbakers. Zvolená organizační struktura v rámci firmy byla analýzou vyhodnocena jako vhodná, nicméně na základě této analýzy byla vyhotovena určitá doporučení na základě zjištěných malých nedostatků. Přínosem této práce je informování čtenáře o organizaci a organizačních strukturách v rámci firem a obeznámení a představení těchto poznatků na příkladu reálné firmy.