logo
            EN    UA  
  Šot Pavel
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Šot Pavel
Název
Online komunikační systém s kreslícím plátnem
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
BP - Šot Pavel.JPG
Analýza existujících chatovacích aplikací, které umožňují přenos jak textu, tak i obsahu společného kreslícího plátna. Porovnání těchto aplikací, vyhledání nedostatků.
Návrh řešení vlastního, klientské i serverové části, s možností přenosu textu, plátna a souborů. Volba/návrh vhodného komunikačního protokolu.
Částečná nebo kompletní realizace návrhu pro OS Windows, použití programovacího jazyku C#.NET. Popis řešených implementačních problémů.