logo
            EN    UA  
  Šverma Igor
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Šverma Igor
Název
Návrh produktové databáze pro vnitřní detektor experimentu ATLAS na LHC
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
BP - Šverma Igor.JPG
Úkolem bakalářské práce je návrh produktové a komponentní databáze pro vnitřní detektor experimentu ATLAS. Na základě obecné rešerše k tématu by se měl student seznámit problematikou řešenou v souvislosti s projektovanými technologickými změnami v technice vnitřního detektoru a vhodným způsobem je promítnout do databázového prostředí. Po definici a vymezení účelu databáze má student navrhnout vhodnou metodu a prostředky k vytvoření modelu řešení a vypracovat její pilotní verzi. Funkčnost databázového prostředí bude ověřena na datech poskytnutých referenčním pracovištěm v CERNu.