logo
            EN    UA  
  Vilčko Adam
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Vilčko Adam
Název
Algoritmické doporučování na internetu
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
BP - Vilčko Adam.JPG
Cílem bakalářské práce je představit problematiku algoritmického doporučování obsahu. Práce stručně představí historii a důvod vzniku takovýchto řešení a uvede nejznámější příklady algoritmického doporučování obsahu. Dále budou popsány vybrané algoritmy a jejich případy použití a rovněž představeny moderní trendy a předpokládaný vývoj tohoto odvětví. Kromě technického pohledu bude provedena také analýza finančních nákladů a přínosů jednoduchého řešení. Na závěr bude implementován vybraný algoritmus na vhodně zvolené aplikaci ukazující funkcionalitu celého přístupu.