logo
            EN    UA  
    Vlnas Patrik
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Vlnas Patrik
Název
Tvorba elektronické učebnice programování s interaktivními prvky
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
Vlnas Patrik.JPG
Bakalářská práce pojednává o elektronických učebnicích, které jsou v posledních ně-kolika letech na velkém vzestupu. Zabývá se jak historickým kontextem elektronických učebnic, druhy dokumentových formátů, do kterých lze učebnice ukládat a výrobci platforem pro publikaci učebnic pro mobilní zařízení, tak i samotným vývojem ukázky elektronické učebnice.
Cílem této práce je porovnat možnosti vývoje elektronické učebnice a vybrat z nich nejvhodnější pro zpracování zadaného projektu.Vybraná technologie je v práci blíže popsána a následně je pomocí ní vytvořena ukázka elektronické knihy včetně interaktivních prvků, která je přílohou této bakalářské práce.