logo
            EN    UA  
    Martin Vondráček
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Martin Vondráček
Název
Automatická administrační rozhraní nad relační databází
Rok obhajoby
2011
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
Vodracek.JPEG
Přehled stávajících administračních rozhraní nad relačními databázemi pro nejrozšířenější jazyky pro webové aplikace. Vytvoření miniframeworku s mobilnim rozhraním.