logo
            EN    UA  
  Zvěřina Lukáš
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Autor
Zvěřina Lukáš
Název
Využití a vývoj aplikací pro digitální výuku na základních školách v předmětu matematika
Rok obhajoby
2015
Elektronická verze
Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce
Obhajoba BP

Anotace
BP - Zvěřina Lukáš.JPG
Práce by se měla zabývat využití informačních technologií při výuce na základních školách a celou problematiku by se měla zabývat nejen z hlediska řízení vývoje a nasazení, ale i z pohledu posílení didaktické stránky výuky využitím technologií. Měla by poskytnout kombinaci náhledu vývojáře i pedagoga, který aplikace ve výuce pravidelně používá. Práce by mohla sloužit i jako doporučení, jakým směrem zaměřit vývoj aplikací pro základní školství s ohledem na specifické potřeby žáků 1 a 2 stupně včetně řízení jejich nasazení. Práce se zaměří zejména na aplikace na platformě IOS a obecných LMS systémů na příkladu systému Moodle.