logo
            EN    UA  
     Unicorn College > O nás
    O nás
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
O Unicorn College
Jsme součástí skupiny Unicorn. Máme bohaté zkušenosti s vývojem a provozem informačních systémů. Sledujeme nejnovější trendy a rozvíjíme moderní řešení v informačních a komunikačních technologiích. Od roku 1990 systematicky sbíráme, spravujeme a úspěšně využíváme znalosti z různých oblastí businessu, technologie a řízení procesů. Zároveň si uvědomujeme, jak důležité je respektovat prostředí klientů a být schopen týmové spolupráce. Rovněž od roku 1995 cíleně sledujeme úroveň znalostí a schopností deseti tisíců studentů a absolventů vysokých škol, kteří procházeli jednotlivými náborovými vlnami, aby mohli pracovat na projektech společnosti Unicorn.
Jednoznačně prokazatelnou charakteristikou absolventů ostatních vysokých škol je, že se učili zejména tomu, co umí jejich vyučující, nikoliv tomu, co je potřeba a co se vztahuje k profilu specialisty v daném odvětví. V důsledku toho studenti získávají jednak nevyváženou, ale zejména nedostatečnou strukturu znalostí.
Potřebných odvětvových specialistů je nedostatek. Na trhu práce, kde jsou znalosti informačních a komunikačních technologií klíčové, je dlouhodobě značný převis poptávky nad nabídkou. Tím se mnoho zdánlivě protřelých odborníků uplatní za ceny, které zamezí přidávat hodnotu, a to jak zaměstnavatelům, tak i koncovým zákazníkům. Jedním z možných řešení je výchova a vzdělávání nových mladých lidí. V Unicornu jsme vytvořili ucelený vzdělávací program, ve kterém systematicky školíme nově přijaté spolupracovníky, absolventy ostatních škol. Teprve po 2 letech této výuky a postupném získávání praxe z projektů, se noví kolegové dostávají na spodní hranici korporátních standardů Unicornu pro odvětvové specialisty.
Dalším logickým krokem bylo založení vlastní vysoké školy Unicorn College s takovými studijními obory a plány, které vychází z potřeb trhu. Prostřednictvím akreditovaných studijních oborů získají naši absolventi tak vyváženou strukturu znalostí a dovedností, aby mohli okamžitě vykonávat specializované role univerzálně požadované oborovými spotřebiteli (dodavateli i zákazníky). Díky tomuto předpokladu mohou stanout do 10ti let od úspěšného absolvování ve vyšším managementu těchto podniků, či případně založit vlastní podnikatelské aktivity, kde vynikající znalost ICT je klíčovou konkurenčí výhodou.
Není žádný absolvent Unicorn College, který by opouštěl školu bez práce! Absolventi Unicorn College mají vynikající renomé. Usilovně a systematicky pracujeme na tom, aby se Unicorn College stala prestižní evropskou vysokou školou, jejíž absolventi budou úspěšní lidé, kteří pracují ve významných oborových pozicích po celém světě.
Unicorn College - Svět Tě potřebuje!