logo
            EN    UA  
 
     Unicorn College > O nás > Uplatnitelnost absolventů
    Uplatnitelnost absolventů
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Projekty společnosti Unicorn, která jich každoročně vyřeší stovky v celkové hodnotě přes miliardu korun, poskytují velmi dobrý přehled o tom, jakými znalostmi a dovednostmi mají disponovat špičkoví řídící pracovníci v ICT, aby byli přínosem pro business zákazníků.
Pro trh práce vychováváme absolventy, kteří jsou výborně připraveni jak na řízení rozsáhlých softwarových projektů, tak i na jejich navrhování a realizaci. Mohou tak zastávat pozice ředitele projektu, business nebo softwarového architekta, test architekta, team leadera, chief developera nebo konzultanta v oblasti informačních a komunikačních technologií. Vedle ICT specialistů také připravujeme absolventy do nižšího a středního podnikového managementu s nadstandardní schopností využívat informační a komunikační technologie pro svou práci, ale hlavně pro její zlepšování.
Naši absolventi nejen že získávají k vysokoškolskému diplomu absolventský prsten, ale především díky nabytým znalostem a získaným zkušenostem nacházejí široké uplatnění na trhu práce v oboru, který vystudovali. Přibližně třetina z nich začíná svoji kariéru v Unicornu, třetina si již v průběhu svého studia nachází zaměstnání v různých společnostech. Třetina absolventů si již během nebo po ukončení studia zakládá svou vlastní firmu. A to i díky našemu propracovanému programu podpory začínajících podnikatelů. Rovněž všichni absolventi se zájmem o navazující magisterské studium plní bez sebemenších problémů podmínky přijímacích řízení, úspěšně studují a samozřejmě se obvykle řadí mezi nejlepší studenty v ročnících. Nemáme absolventy, kteří by opustili školu a neměli práci.
    Zaměstnavatelé našich studentů a absolventů
header_line.png