Unicorn College
           EN    RU  
 
     Unicorn College > Přijímací řízení > Uchazeči ze zahraničí
    Uchazeči ze zahraničí
header_line.png
  FAQ
right-menu_bottom-line.png
Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, jehož cílem je primárně zjistit motivaci a očekávání uchazeče od studia a identifikovat přibližnou úroveň anglického jazyka. Přijímací pohovor trvá přibližně 20 minut.
    Průběh pohovoru
header_line.png
Na začátku pohovoru je uchazeč požádán, aby se v anglickém jazyce představil a nastínil svá očekávání od studia. Poté následuje již v českém jazyce volná diskuze ke studovanému oboru s cílem zjistit uchazečovu základní orientaci v oboru.
V případě studia v anglickém jazyce je celý přijímací pohovor uskutečněn v angličtině.
Nemůžete-li se osobně zúčastnit přijímacího řízení, je možné po vzájemné dohodě pro pohovor využít videokonferenci prostřednictvím Skype.
    Co si vzít s sebou na pohovor?
header_line.png
  • doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz),
  • maturitní vysvědčení nebo jeho notářsky ověřenou kopii,
  • nostrifikaci (dokument, prostřednictvím kterého je uznán dosažený stupeň zahraničního středoškolské vzdělání domácími českými úřady),
  • doklad o zaplacení správního poplatku za přijímací řízení 
    (možné zaplatit na místě v den konání přijímacího pohovoru).
    Nostrifikace středoškolského vzdělání
header_line.png
Uchazeči, kteří získali středoškolské vzdělání mimo Českou republiku a Slovenskou republiku, musí nostrifikovat své středoškolské vzdělání.
Nostrifikace je dokument vydávaný cizincům, kterým je zajištěno uznání rovnocennosti získaného středoškolského vzdělání českými úřady. Uchazeč nemůže být bez nostrifikace přijat ke studiu.
O získání nostrifikace je potřebné si zažádat na Magistrátu hl. města Prahy. Proces nostrifikace trvá 30-60 dní. S nostrifikací je spojen poplatek 200 Kč. Více informací naleznete na stránkách Magistrátu hl. města Prahy.