logo
            EN    UA  
 
    FAQ
header_line.png
  FAQ
right-menu_bottom-line.png
    Přijímací řízení
header_line.png
Jak se mohu přihlásit ke studiu?
Kdy se koná přijímací řízení?
Termíny přijímacího řízení jsou dostupné na stránce Termíny.
Jaké jsou podmínky pro přijetí?
Uchazeč o studium musí splnit následující:
  • mít ukončené středoškolské vzdělání,
  • zaslat přihlášku ke studiu,
  • úspěšně absolvovat přijímací pohovor.
Mohu změnit informace vyplněné na přihlášce ke studiu po jejím odeslání?
Ano, informace mohou být změněny. Kontaktujte studijní oddělení (e-mail: studijni@unicorncollege.cz, tel.: (+420) 271 097 200, které zajistí promítnutí požadované změny do přihlášky.
Je s přijímacím řízením spojen nějaký poplatek?
Ano, s přijímacím řízením je spojen správní poplatek, který můžete uhradit převodem na účet nebo hotově. Doklad o uhrazení poplatku přineste prosím s sebou k přijímacímu řízení. Bližší informace o úhradě poplatku naleznete na stránce Finance.
Jaké dokumenty potřebuji k přijetí ke studiu?
K přijetí ke studiu potřebujete naší vysoké škole předložit:
  • originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení,
  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).
Je možné si z webových stránek stáhnout návrh smlouvy o studiu?
Bohužel není, ale rádi Vám jej na požádání zašleme. Stačí nás kontaktovat, např. na e-mailovu adresu studijni@unicorncollege.cz.
Jak probíhá přijímací řízení?
Celý proces přijímacího řízení je popsán na stránce Přijímací řízení.
Jak dlouho trvá přijímací pohovor?
Přijímací pohovor trvá přibližně 20 minut.
Kdy se dozvím výsledky přijímacího řízení?
O výsledku přijímacího řízení Vás budeme informovat e-mailem nejpozději do 2 pracovních dnů. Zpravidla Vám výsledek zašleme ještě v den konání přijímacího pohovoru. Do 14 dní od konání přijímacího řízení Vám poštou zašleme rozhodnutí rektora o přijení / nepřijetí do studia.
Jak mohu zaplatit poplatek spojený s přijímacím řízením?
Poplatek je možné uhradit hotově při přijímacím řízením, nebo převodem na účet. Více informací nalezenete na stránce Finance.
Co je "nostrifikace", jak a kde ji získám? Jak dlouho trvá její vyřízení?
Nostrifikace je dokument vydávaný cizincům, kterým je zajištěno uznání rovnocennosti získaného středoškolského vzdělání českými úřady. Uchazeč nemůže být bez nostrifikace přijat ke studiu. Nostrifikaci nemusí mít uchazeči, kteří získali středoškolské vzdělání ve Slovenské republice.
O získání nostrifikace je potřebné si zažádat na Magistrátu hl. města Prahy. Proces nostrifikace trvá 30-60 dní. S nostrifikací je spojen poplatek 200 Kč. Více informací naleznete na stránkách Magistrátu hl. města Prahy.
    Studium
header_line.png
Jaké nabízíte formy studia?
Nabízíme bakalářské vysokoškolské studium v prezenční, kombinované a individuální formě. Více informací naleznete na stránce Průběh studia.
Kde mohu nalézt studijní plány jednotlivých oborů?
Studijní plány jsou dostupné v části Studium a jsou uvedeny na stránkách jednotlivých studijních oborů: Management ICT projektů, Informační technologie, Ekonomika a management.
Kdy začíná akademický rok?
Akademický rok začíná v polovině září a výuka zimního semestru na začátku října. Výuka letního semestru pak začíná v polovině února. Bližší informace o harmonogramu akademického roku nalezenete na stránce Průběh studia.
Jak dlouho trvá výuka v semestru a zkouškové období?
Výuka v semestru trvá 12 týdnů, zkouškové období 5 týdnů.
Jaká je stupnice hodnocení předmětů?
Předměty jsou ohodnoceny následující stupnicí známek:
1 - výborně
2 - velmi dobře
3 - dobře
4 - nedostatečné
Jaká je výše školného na Unicorn College?
Výše školného je závislá na formě a jazyku studia. Bližší informace nalezenete na stránce Finance.
Mohu požádat o uznání předmětů, které jsem absolvoval/a na jiné vysoké škole?
Ano, na naší vysoké škole zpravidla předměty z jiných vysokých škol uznáváme. Bližší informace naleznete na stránce Přestup z jiné školy.
Má Unicorn College akreditaci?
Ano, Unicorn College má akreditaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je i mimo jiné uvedena na seznamu soukromých vysokých škol.
Zajišťuje Unicorn College ubytování pro mimopražské studenty?
Naše vysoká škola nedisponuje vlastními ubytovacími prostory. Máme však uzavřena partnerství s vybranými veřejnými školami. Více infomrací naleznete na stránce Ubytování a stravování.
    Stipendia
header_line.png
Poskytuje Unicorn College stipendia?
Ano, naše vysoká škola nabízí prospěchová stipendia, která jsou financována našimi partnery. Našim studentům dále zprostředkováváme sociální a ubytovací stipendia, která jsou financována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Více informací naleznete na stránce Stipendijní programy.
Jak mohu získat prospěchové stipendium?
Chcete-li získat prospěchové stipedium již na první ročník, je potřebné se přihlásit a následně úspěšně složit stipendijní testy. Více na stránce Stipendijní programy.