logo
            EN    UA  
 
    Finance
header_line.png
  FAQ
right-menu_bottom-line.png
    Školné
header_line.png
Jazyk / forma studia
Prezenční studium
Kombinované studium
Individuální studium
Studium v českém jazyce
50 000 Kč
40 000 Kč
86 000 Kč
Studium v anglickém jazyce
78 000 Kč
63 000 Kč
132 000 Kč

Školné je placeno vždy na celý akademický rok. Školné na první rok studia je nutné uhradit nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy. Pro další roky studia jsou termíny platby určeny ve smlouvě o studiu.
Student může přes studijní oddělení požádat o splátkový kalendář platby školného.
Slevy na školném
Pro studenty, kteří do 14ti dnů včetně po přijetí ke studiu podepíší a doručí smlouvu o studiu, je připravena jednorázová sleva na školném ve výši 3 000 Kč1).
Studenti, kteří získají ze stipendijních testů více jak 50% bodů, avšak nedosáhnou na stipendium, získávají jednorázovou slevu na platbu školného pro 1. akademický rok ve výši 10%.
1) Sleva se vztahuje na uchazeče o studium, kteří absolvují přijímací řízení nejpozději 3. září 2015 a doručí smlouvu o studiu buď osobně, nebo ji odešlou poštou nejpozději do 14 dnů včetně od přijetí (v případě odeslání poštou rozhoduje razítko pošty). Sleva je uplatňována pouze tehdy, pokud uchazeč o studium uhradí školné v průběhu doby splatnosti definované ve smlouvě o studiu.
    Poplatky spojené s přijímacím řízením
header_line.png
Poplatek
Výše poplatku
Poplatek za přijímací řízení ke studiu v českém jazyce
500 Kč
Poplatek za přijímací řízení ke studiu v anglickém jazyce
1 000 Kč
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením v individuálním termínu2)
500 Kč
2) Jedná se o poplatek při zvolení individuálního termínu přijímacího řízení. Poplatek je vždy placen spolu s poplatkem za přijímací řízení. Příklad: V případě zvolení na přihlášce individuální termín přijímacího řízení a studium v anglickém jazyce, uchazeč zaplatí 1 500 Kč.
    Úhrada plateb
header_line.png
Tuzemská platba
Číslo účtu
35-2147930287/0100
Konstantní symbol
0308

Zahraniční platba
IBAN kód
CZ10 0100 0000 3521 4793 0287
SWIFT kód
KOMBCZPPXXX
Banka
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha, ČR
Konstantní symbol
0308

Variabilní symbol
Poplatek za přijímací řízení
Rodné číslo pro státní příslušnost Česká nebo Slovenská republika (bez lomítka, i s čísly za lomítkem), u ostatních státních příslušníků datum narození (ve formě ddmmrrrr)
Platba školného
Číslo smlouvy