logo
            EN    UA  
 
     Unicorn College > Přijímací řízení > Přestup z jiné školy
    Přestup z jiné školy
header_line.png
  FAQ
right-menu_bottom-line.png
Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, jehož cílem je primárně zjistit motivaci a očekávání uchazeče od studia a identifikovat přibližnou úroveň anglického jazyka. Přijímací pohovor trvá přibližně 20 minut.
    Průběh pohovoru
header_line.png
Na začátku pohovoru je uchazeč požádán, aby se v anglickém jazyce představil a nastínil svá očekávání od studia. Poté následuje již v českém jazyce volná diskuze ke studovanému oboru s cílem zjistit uchazečovu základní orientaci v oboru.
    Co si vzít s sebou na pohovor?
header_line.png
    Uznání předmětů z jiné vysoké školy
header_line.png
Zpravidla uznáváme předměty, které byly na předchozí vysoké škole klasifikovány známkou 1 nebo 2 nebo odpovídajícím hodnocením (ve výjimečných případech je možné uznat i předmět klasifikován známkou 3) a předmět byl absolvován nejdéle před 5 lety.
O uznání předmětu si student žádá po zapsání požadovaných předmětů. O uznání rozhoduje vedoucí katedry.
Potřebuje-li uchazeč od nás získat informace o předmětech, které bychom mu uznali, je potřebné kontaktovat studijní oddělení. To se s uchazečem spojí a domluví se s ním na způsobu předání potřebných dokumentů.