logo
            EN    UA  
     Unicorn College > Přijímací řízení > Přihláška ke studiu
    Přihláška ke studiu
header_line.png
Studijní obor
Forma studia
Jazyk studia
    Přijímací řízení
header_line.png
Odkud se hlásíte
Termín přijímacího řízení
Zájem o stipendijní test
Mám zájem 
Stipendium je určeno pro studenty prezenční formy, Podmínky pro získání stipendia naleznete na stránce Stipendijní programy.
    Základní údaje
header_line.png
Titul před jménem
Jméno
Příjmení
Rodné příjmení
Titul za jménem
Pohlaví
Muž
Žena
Rodné číslo
Máte-li jiné než české občanství (popř. rodné číslo vydané českými úřady), uveďte své datum narození ve formátu RRMMDD9999 (např. pro datum narození 15.04.1999 napište 9904159999).
 
Místo narození
Státní příslušnost
Rodinný stav
    Kontaktní údaje
header_line.png
E-mail
Telefon
Trvalá adresa
Ulice, č.p.
Město
PSČ
Stát

Kontaktní adresa
Ulice, č.p.
Město
PSČ
Stát
    Předchozí vzdělání
header_line.png
Dosažené vzdělání

Studovaná nebo absolvovaná střední škola
IZO
IZO školy můžete nalézt zde
Identifikační číslo střední školy IZO popřípadě identifikační číslo ředitelství střední školy RED IZO.
U zahraniční školy vyplňte "999999999".
Pokud IZO není známé a rok maturity je 2005 a dříve, vyplňte:
"888888888” u škol ministerstva vnitra
"777777777” u škol ministerstva obrany
"666666666” pro SOŠ
"555555555” pro gymnázium
"444444444” pro SOU
 
Kód oboru
Kód oboru naleznete na svém vysvědčení, popřípadě v číselníku zde
 
Název
Adresa
Rok maturitní zkoušky
Předchozí studium na vysoké škole
Vyplňte v případě, že jste již studoval/a vysokou školu.
Název
Fakulta
Adresa
Název oboru
Rok zahájení studia
Rok ukončení studia
    Další informace
header_line.png
Odkud jste se o nás dozvěděli?
již jsem zde studoval(a)
reklama na internetu
reklama v tisku
reklama v rozhlase
seznam vysokých škol na internetu
seznam vysokých škol v tisku
přednáška na střední škole
doporučení od známého/kolegy/...
doporučení od studenta Unicorn College
Důvod výběru Unicorn College
E-mail osoby, která Vám doporučila naši vysokou školu
Chcete být informován o novinkách z Unicorn College?
Mám zájem
Uchazeč o studium na Unicorn College odesláním vyplněné přihlášky uděluje společnosti: Unicorn College s.r.o., se sídlem: V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3, IČ: 271 69 511 souhlas se zpracování osobních údajů poskytnutých při vyplnění přihlášky ke studiu, v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Dále uchazeč o studium souhlasí s tím, aby Unicorn College uchovávala poskytnuté údaje po neomezenou dobu, nejméně na dobu po kterou je povinna tyto údaje uchovávat v souladu s právními předpisy ČR. Uchazeč o studium prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. Společnost Unicorn College s.r.o. je oprávněna na základě smlouvy poskytnout informace zpracovateli osobních údajů, který je vázán mlčenlivostí a není oprávněn poskytnuté údaje užívat pro vlastní potřebu.