logo
            EN    UA  
 
     Unicorn College > Studium > Ekonomika a management
    Ekonomika a management
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Cílem bakalářského studijního oboru Ekonomika a management je vychovávat manažery nižšího a středního managementu se schopností nadstandardně (na trhu neobvykle) využívat informační technologie při výkonu své práce. Studijní obor je možné studovat v českém nebo anglickém jazyce. Standardní doba studia jsou 3 roky.  Výuka probíhá v prezenční, kombinované nebo individuální formě studia.
    Profil absolventa
header_line.png
Na trh práce vychováváme absolventa, který je výborně připraven na zastávání pozicí v nižším a středním podnikovém managementu s nadstandardní schopností využívat informační a komunikační technologie pro svou práci, ale hlavně pro její zlepšování.
Možné oblasti uplatnění absolventa
  • Investiční bankéřství
  • Finance
  • Marketing
  • Účetnictví
  • Personalistika
  • Prodej
  • Výroba
    Doporučený časový plán studia
header_line.png
Pro úspěšné absolvování studia na Unicorn College během standardní délky studia doporučujeme studentům následující časový plán.
1. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
2
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
5

2. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
zimní
povinně
6
zimní
povinný
6
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
3
Volitelný předmět
letní
volitelný
3

3. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
4
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
5
Státní závěrečné zkoušky
letní
povinný
0
Obhajoba bakalářské práce
letní
povinný
0

Nabídka volitelných předmětů
    Alternativní časový plán studia
header_line.png
Studentům, kteří nemají dostatečnou znalost matematiky ze střední školy na to, aby zvládli studium matematiky na vysokoškolské úrovni, doporučujeme si zapsat předměty matematiky v následujícím pořadí.
1. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
Matematika 0
zimní
volitelný
3
Matematika 1
letní
povinný
6

2. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
Matematika 2
zimní
povinný
6