logo
            EN    UA  
 
     Unicorn College > Studium > Informační technologie
    Informační technologie
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Cílem bakalářského studijního oboru Informační technologie je vychovávat odborníky schopné navrhovat, vytvářet a provozovat informační systémy. Studijní obor je možné studovat v českém nebo anglickém jazyce. Standardní doba studia jsou 3 roky. Výuka probíhá v prezenční, kombinované nebo individuální formě studia.
    Profil absolventa
header_line.png
Na trh práce vychováváme absolventa, který je výborně připraven jak na navrhování rozsáhlých softwarových projektů, tak i na jejich realizaci.
Možné uplatnění absolventa
  • Softwarový architekt
  • Test architekt
  • Chief developer
  • ​ICT konzultant
img-it2.jpg
    Doporučený časový plán studia
header_line.png
Pro úspěšné absolvování studia na Unicorn College během standardní délky studia doporučujeme studentům následující časový plán.
1. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
zimní
povinný
2
zimní
povinný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
5

2. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
zimní
povinně volitelný
6
zimní
povinně volitelný
6
zimní
povinný
5
zimní
povinný
5
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
3
letní
povinně volitelný
5
letní
povinně volitelný
5
letní
povinný
5
letní
povinný
3
letní
povinný
5

3. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
4
zimní
povinný
5
zimní
povinný
5
letní
povinný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
5
letní
povinný
5
Státní závěrečné zkoušky
letní
povinný
0
Obhajoba bakalářské práce
letní
povinný
0

Nabídka volitelných předmětů
    Alternativní časový plán studia
header_line.png
Studentům, kteří nemají dostatečnou znalost matematiky ze střední školy na to, aby zvládli studium matematiky na vysokoškolské úrovni, doporučujeme si zapsat předměty matematiky v následujícím pořadí.
1. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
Matematika 0
zimní
volitelný
3
Matematika 1
letní
povinný
6

2. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
Matematika 2
zimní
povinný
6