logo
            EN    UA  
 
     Unicorn College > Studium > Stipendijní programy
    Stipendijní programy
header_line.png
 
right-menu_bottom-line.png
Unicorn College nabízí svým studentům prospěchová, ubytovací a sociální stipendia.
    Prospěchová stipendia
header_line.png
Formou prospěchových stipendií financovaných našimi partnery podporujeme nadané studenty prezenční formy.
Prospěchové stipendium Silver
Toto prospěchové stipendium může získat až 30 studentů s nejlepším prospěchem. Těm je na základě tohoto stipendia odpuštěno školné a mohou studovat zdarma.
Podmínkou získání prospěchového stipendia Silver je pro první rok studia úspěšné absolvování stipendijního testu, který se koná zpravidla v měsíci září.
Aby si student udržel stipendium i do dalších ročníků, musí řádně plnit své studijní povinnosti a absolvovat všechny zapsané předměty s průměrem do 1,5.
Stipendijní testy
Cílem stipendijních testů je ověřit znalosti středoškolského učiva v následujících oblastech:
  • anglického jazyka,
  • matematiky,
  • ekonomie nebo informačních technologií (podle zvoleného oboru studia).
Stipendijní test se skládá ze tří částí, které se týkají oblastí vypsaných výše. Jednotlivé části obsahují multiple-choice otázky s jedinou správnou odpovědí a otázky otevřené.
Stipendijní testy mohou psát všichni noví studenti, kteří u nás začínají studovat své první studium. Nabízíme tak možnost nadaným studentům studovat již od počátku zcela zdarma.
Ukázky testů:
Prospěchové stipendium Gold
Tento typ prospěchového stipendia mohou získat až 3 studenti. Podmínkou je být držitelem prospěchového stipendia Silver a zároveň mít nejlepší studijní výsledky za uplynulý akademický rok.
Tito až 3 nejlepší studenti získávají od Unicorn College vedle zaplaceného školného rovněž finanční bonus ve výši 10.000 Kč pro akademický rok.
Financování prospěchových stipendií
Prospěchová stipendia jsou financována prostřednictvím našeho partnera společnosti Unicorn Systems.

Unicorn Systems je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředí na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch jejich zákazníků. Působí na trhu již od roku 1990 a za tu dobu vytvořila celou řadu špičkových a rozsáhlých řešení, která jsou rozšířena a užívána mezi těmi nejvýznamnějšími podniky z různých odvětví. Mají ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, telekomunikací, energetiky, průmyslu, obchodu i veřejného sektoru. Jejich zákazníky jsou přední a největší firmy. Disponují detailními znalostmi z celého spektra podnikatelských odvětví. Rozumí principům jejich fungování, ale i specifickým potřebám jejich zákazníků.
    Ubytovací stipendia
header_line.png
Našim studentům zprostředkováváme poskytnutí ubytovacího stipendia, které je přidělováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výplata stipendia je prováděna v souladu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Student má nárok na ubytovací stipendium za každý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání. Nárok nevzniká za měsíce červenec a srpen.
Stipendium je zpravidla přiznáváno studentům, kteří mají trvalé bydliště mimo Prahu. Výše stipendia bývá ve výši 650 Kč / měsíc. Ubytovací stipendium je vypláceno zpětně, jednorázově na účet studenta a to do 30 dnů od přijetí ubytovacího stipendia na účet školy.
    Sociální stipendia
header_line.png
Sociální stipendium přiznáváme studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě, jestliže rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na stipendium prokazuje student písemným potvrzením vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který příspěvek přiznal.
Výplata sociálních stipendií je prováděna v souladu s pravidly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytnutí dotací soukromým vysokým školám.
Student má nárok na sociální stipendium za každý kalendářní měsíc, po který splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia. Nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíce červenec a srpen.
Sociální stipendium je vypláceno zpětně, jednorázově na účet studenta a to do 30 dnů od přijetí sociálního stipendia na účet školy.