logo
            EN    UA  
 
     Unicorn College > Studium > Výhody studia
    Výhody studia
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
 
    Předáváme studentům ucelenou sadu znalostí a dovedností
header_line.png
Dlouhodobě získávané zkušenosti ve společnosti Unicorn jsou prostřednictvím přednášek, ale hlavně formou praktických workshopů, předávány studentům. Ti tak získávají jedinečnou příležitost seznámit se s ověřenými postupy a v rámci přednášek diskutovat s odborníky z praxe. Studenty učíme vývoj informačních systémů tak, aby výborně znali jeho proces, technologie a měli přehled o businessu. Rovněž je seznamujeme s podobou možných klientů a rozvíjíme jejich schopnosti a dovednosti práce v týmu. Nedílnou součástí je i výuka cizích jazyků, primárně anglického a ruského jazyka.
    Naši absolventi jsou žádaným "zbožím" na trhu práce
header_line.png
Naši absolventi nejen že získávají k vysokoškolskému diplomu absolventský prsten, ale především díky nabytým znalostem a získaným zkušenostem nacházejí široké uplatnění na trhu práce v oboru, který vystudovali. Přibližně třetina z nich začíná svoji kariéru v Unicornu, třetina si již v průběhu svého studia nachází zaměstnání v různých společnostech. Třetina absolventů si během nebo po ukončení studia zakládá svou vlastní firmu. A to i díky našemu propracovanému programu podpory začínajících podnikatelů. Rovněž všichni absolventi se zájmem o navazující magisterské studium bez sebemenších problémů plní podmínky přijímacích řízení a úspěšně studují a samozřejmě se obvykle řadí mezi nejlepší studenty v ročnících. Nemáme absolventy, kteří by opustili školu a neměli práci.
    Ctíme a učíme korporátní přístup
header_line.png
K našim studentům přistupujeme více jako ke spolupracovníkům a od prvního dne studia je postupně učíme korporátnímu přístupu. Ten se projevuje zejména v oblasti dodržování stanovených pravidel, používání korporátních standardů při zpracování studentských prací nebo možnosti kdykoli, avšak v rámci pravidel – tedy věcně, korektně a konstruktivně – vyjádřit své názory na fungování školy. Na Unicorn College platí, že všechny důležité informace o fungování školy, a zejména o průběhu studia všech studentů jsou trvale zaznamenány ve školním informačním systému.
    Všechny informace dostupné z jednoho místa
header_line.png
Díky internetové službě Plus4U mohou naši studenti studovat kdykoli a odkudkoli. Student tak nalezne k jednotlivým předmětům zpracované rozsáhlé studijní materiály, může odevzdat domácí úkol, nalézt vyhodnocené všechny absolvované testy, podívat se na své studijní výsledky, zarezervovat si knihu v knihovně nebo se například přihlásit na zkoušku. Mimo jiné všechny lekce, zkoušky a další důležité události, kterých se má zúčastnit, má ve svém elektronickém diáři, který je dostupný prostřednictvím Plus4U na internetu například i z mobilního telefonu. Více viz elektronická podpora studia.
    Jsme autorizovaným školícím střediskem společnosti Apple
header_line.png
Autorizované školící středisko společnosti Apple v rámci programu AATCe je na Unicorn College v současné době jediným centrem tohoto typu na soukromých vysokých školách v České republice
a druhým centrem v rámci všech vysokých škol v České republice.