logo
            EN    UA  
 
     Unicorn College > Studium > Vyučující
    Vyučující
header_line.png
right-menu_bottom-line.png
Pro výuku předmětů vybíráme špičkové vyučující, kteří mají bohaté pedagogické zkušenosti a rovněž v daném oboru aktivně působí. Do výuky aktivně zapojujeme i přední specialisty našich partnerů.  
Při výběru vyučujících důsledně dbáme na to, aby kromě teoretických znalostí a praktických zkušeností měli i dostatečné pedagogické schopnosti a dokázali efektivním výkladem předat znalosti druhým.
Na výuce se podílí přibližně stovka vyučujících. Mezi nimi působí například následující osobnosti:
Ing. Marek Beránek, Ph.D.
Beranek.png
 • Ředitel, Unicorn College.
 • Ředitel, Unicorn Education.
 • Odborník na oblast procesního a projektového řízení, zvyšování kvality a efektivnosti výuky.
 • Autor řady publikací na oblast procesního řízení vzdělávacích institucí a virtualizace výuky.
Ing. Michal Brožka, Ph.D.
Brozka.png
 • Analytik finančních trhů, Raiffeisenbank a.s
 • Odborník na banky a finanční trhy.
 • Dlouhodobé praktické zkušenosti z finančních trhů.
doc. Ing. Jan Čadil, Ph.D.
Cadil.jpg
 • Docent, Unicorn College.
 • Rektor, Unicorn College.
 • Odborník na makroekonomii, mikroekonomii, regionální ekonomii a ekonomickou analýzu a modelování.
 • Autor řady odborných publikací. 
Ing. David Hartman, Ph.D.
Hartman.png
 • Vedoucí katedry informačních technologií, Unicorn College.
 • Prorektor pro vědu a výzkum, Unicorn College.
 • Odborník na objektově orientované programování, matematické modelování reálných procesů, chování diskrétních a komplexních systémů, matematických struktur a teorie grafů.
 • Autor řady odborných publikací.
prof. PhDr. Drahomír Jančík, CSc.
Jancik.png
 • Profesor, Vysoká škola ekonomická v Praze.
 • Profesor, Univerzita Karlova.
 • Odborník na oblast hospodářství a sociální dějiny.
 • Autor řady odborných publikací.
Ing. David Kimr
Kimr.png
 • Člen představenstva, Unicorn a.s.
 • Odborník na ICT strategii, trh a produkty, procesy vývoje software a architektura informačních systémů.
 • Autor řady odborných příspěvků z oblasti iterativního vývoje software, návrhu architektury informačních systémů a dalších.
Prof. Ing. Jiří Kleibl, CSc.
Kleibl.png
 • Prorektor pro kontrolu kvality, Unicorn College.
 • Odborník na oblast personalistiky, motivačních a mzdových systémů.
 • Děkan Podnikohospodářské fakulty, VŠE Praha v letech 2000 - 2006.
 • Člen meziresortní komise Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro výzkum ceny práce.
 • Zakládající člen a člen předsednictva České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů.
Ing. Petr Koblic
Koblic.PNG
 • Generální ředitel a předseda burzovní komory, Burza cenných papírů Praha, a.s.
 • Odborník na oblast kapitálových trhů.
 • Předseda správní rady Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.
 • Držitel certifikátu CFA Level II Candidate, Seria 7 Licence.
Ing. Vladimír Kovář, Ph.D.
Kovar.png
 • Předseda představenstva, Unicorn a.s.
 • Odborník na oblast metodik softwarového vývoje, řízení rozsáhlých softwarových projektů a zajištění kvality software.
 • Člen představenstva European Software Association.
 • IBM Rational Certified Specialist pro metodiku RUP.
Prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Kubu.png
 • Profesor, Vysoká škola ekonomická v Praze.
 • Profesor, Univerzita Karlova.
 • Odborník na oblast hospodářské dějiny, dejiny ekonomického myšlení, politologie a národní dějiny.
 • Autor řady odborných publikací.
RNDr. Ondřej Kučera
Kucera.png
 • Softwarový architekt, Unicorn a.s.
 • Odborník na oblast programování v Ruby, Java, algoritmizaci.
 • Odborník na oblast vývoje webových aplikací (klientské i serverové části).
 • Odborník na oblast počítačového zpracování přirozeného jazyka.
Ing. Stanislav Mikulecký, Ph.D.
Mikulecky.png
 • Softwarový architekt, Unicorn a.s.
 • Odborník na oblast softwarové architektury a vývoje enterprise aplikací nad platformou Java a MS .NET.
 • Mnoho praktických zkušeností v oblasti návrhu softwarové architektury a dohledu nad implementací rozsáhlých podnikových informačních systémů.
 • Microsoft Certified Application Developer.
Ing. Bořek Zelinka
zelinka.png
 • Test Architekt, Unicorn a.s.
 • Odborník na oblast testování a quality assurance.
 • Přednášející a autor řady příspěvků na odborných konferencích.
Mgr. Pavel Zeman
zeman.png
 • Softwarový architekt, Unicorn a.s.
 • Odborník na oblast softwarové architektury, vývoje enterprise aplikací a databází.
 • Přednášející a autor řady příspěvků na odborných konferencích.
Ing. Miroslav Žďárský
Zdarsky.png
 • Softwarový architekt a databázový specialista, Unicorn a.s.
 • Odborník na oblast databází Oracle, reporting, Java, XML a XSLT.
 • Velice zkušený a žádaný lektor na oblast databází Oracle.